You are currently browsing all posts tagged with 'แต่งกายสุภาพ'.
Displaying 1 entry.

แต่งตัวไปวัดอย่างไรถึงจะเหมาะสม

  • Posted on ธันวาคม 14, 2013 at 2:18 am
แต่งกายไปวัด

เดี๋ยวนี้ผู้คนเริ่มหันหน้าเข้าวัดเข้าวากันมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่น ซึ่งผิดกับเมื่อก่อน มีแต่คนเฒ่าคนแก่ที่จะเข้าวัดฟังธรรมกัน  การเข้าวัดย่อมแตกต่างจากการไปเดินห้างสรรพสินค้า ถึงแม้วัยรุ่นส่วนใหญ่จะเข้าไปแค่ถ่ายรูปลง Facebook ก็ตาม ฉะนั้นการแต่งกายที่ดูเหมาะสมสำหรับเข้าวัดนั้นเป็นอย่างไรถึงจะเรียกว่าเหมาะสม เท่าที่สังเกตเห็นจากหลายวัดได้มีป้ายระบุถึงการแต่งกายก่อนที่จะเข้าไปยังโบสถ์ หรือที่ที่มีพระประธานตั้งอยู่ โดยเฉพาะสุภาพสตรีว่า “กรุณาแต่งกายให้สุภาพ” หรือ “ผู้ที่สวมใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นห้ามเข้า” โดยเฉพาะวัดวาอารามหลวงส่วนใหญ่แล้วจะมีป้ายเตือนดังเช่นที่ว่า ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในสถานที่แห่งนั้น  การแต่งกายไปวัดเพื่อให้ดูมีความเหมาะสม ก็คงจะต้องเริ่มกันตั้งแต่สีของเสื้อผ้า ซึ่งจริงๆแล้วสีอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นในแบบสุภาพไม่ใช่ไหล่กว้าง คอลึกหรือสายเดี่ยว หลายคนจึงเลือกที่จะใส่สีขาว หรือสีพื้นแบบเรียบๆ หรือสีโทนอ่อนต่างๆ เช่น ฟ้าอ่อน ชมพูอ่อน ซึ่งก็ดูแล้วเย็นตา กางเกงหรือกระโปรงควรจะเป็นแบบสุภาพ เช่น กางเกงก็ควรจะเป็นกางเกงขายาว หรือขาสี่ส่วน แต่ไม่ควรเป็นกางเกงขาสั้นเหนือเข่า กระโปรงก็เช่นกัน ควรเป็นแบบสุภาพ ไม่ใช่ใส่กระโปรงสั้นเข้าโบสถ์ เวลานั่งกราบพระก็คิดสภาพเอาแล้วกันว่าจะออกมาเป็น เช่นไร การแต่งกายนอกจากจะบ่งบอกรสนิยมของผู้สวมใส่แล้ว ในบางโอกาส หรือเวลา หรือสถานที่ที่จะไปก็ยังบ่งบอกถึงตัวตนความมีกาลเทศะของผู้นั้นด้วย